Carlisle Street Logo

  

Adi’s Kebab

156A Carlisle St, St Kilda VIC 3182

9593 9119

About Adi’s Kebab

Photos of Adi’s Kebab